Wspieramy edukację medyczną

Wraz z początkiem roku 2020 Atende Medica sp. z o.o. wdraża nowy projekt, wspierający edukację w sektorze medycznym.

Od Stycznia br. Atende Medica stała się Partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Wrocławiu. Instytut Nauk o Zdrowiu będzie mógł korzystać z dostarczonego przez firmę oprogramowania cloudiMed, które wykorzystywane jest do kompleksowej obsługi dokumentacji medycznej w placówkach służby zdrowia.

cloudiMed to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej wraz z procesem gromadzenia i przepływem informacji w placówkach służby zdrowia z użyciem zdalnej webowej platformy. Kluczowym elementem tego rozwiązania jest przechowywanie wszelkich danych na serwerach zlokalizowanych w dedykowanym, zabezpieczonym centrum serwerowym Atende Medica, a nie na lokalnych serwerach placówki, jak ma to miejsce w przypadku drugiego oferowanego przez firmę systemu.

– Dzięki współpracy z Atende Medica, od pierwszego semestru 2020 roku, nasi studenci będą mieli możliwość w praktyce poznać zasady funkcjonowania, realizacji dokumentów medycznych oraz obiegu i archiwizacji dokumentacji medycznej na oddziałach szpitalnych i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – mówi dr Beata Haor – Członek Senatu – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu. –  Wprowadzenie zajęć z zastosowaniem oprogramowania cloudiMed już na poziomie edukacji, to możliwość lepszego praktycznego przygotowania studentów. Oswojenia ich z nowoczesnymi narzędziami usprawniającymi pracę w placówkach. Ponad to, kluczowym jest wsparcie merytoryczne i techniczne ze strony naszego Partnera. Atende Medica poza oprogramowaniem, dostarcza wiedzę naszym wykładowcom w zakresie obsługi aplikacji i jej możliwości.

„Chmura” jest innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym, nie zawsze zrozumiałym dla użytkownika. Szkoleniowcy naszego Partnera wyjaśniają więc, między innymi jak funkcjonuje chmura, jakie są jej zalety, czy przechowywanie w niej danych jest bezpieczne i zgodne z RODO, jakie są wymagania techniczne sprzętu, na którym stosowane będzie oprogramowanie.

Powyższa wypowiedź to wyraźny dowód na to, że wspieranie placówek edukacyjnych ma ogromne znaczenie dla jakości przekazywanej studentom wiedzy, a w następstwie dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań w placówkach medycznych.